เจ้าอาวาสรูปปัจจุัน

พระครูสาครเขมคุณ
(มนูญ เขมวํโส)

ข่าวพระพุทธศาสนา


Instagram Chack-In วัดอ้อมน้อย | Wat Om Noi

ข้ามไปยังทูลบาร์