สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี :)

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ : งานประจำปี ๒๕๕๗
งานประจำปีปิดทององค์หลวงพ่อเพ็ง ประจำปี ๒๕๕๗ เริ่ม อาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึง เสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

ข่าวสารประชาสัมพันธ์วัดอ้อมน้อย
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา 2 ชั้น
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสุขา 2 ชั้น ถวายวัดอ้อมน้อย เพื่อให้พระคุณท่านได้ใช้สรงน้ำและถ่ายทุกข์ จำน
Continue Reading →
งานกฐินวัดอ้อมน้อย ๕๖
กำหนดการ -  วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖               ๐๙.๐๐ น. เจริญพุทธมนต์                                                     
Continue Reading →