คนเรา คิดว่า ความดีนั้น อยู่ที่ “คำพูด”
แต่ที่จริงแล้ว ความดีนั้น อยู่ที่ “การกระทำ”

ธรรมะโดย หลวงปู่ขาว อนาลโย

ที่มา : เฟซบุ๊กคุณ Khunjib Wichit