เพลงรัชกาลที่ ๑๐ ราชาทรงพระเจริญ

0
244

คำร้อง-ทำนอง : พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์
ขับร้อง : พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน / อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี
เรียบเรียงดนตรี : พงศ์พิธาน ธวัชชัย