ชีวิตจาคะ

ชีวิตจาคะ โดย อ. วศิน อินทสระ การสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งแต่บัณฑิตพยายามเพื่อจะทำให้ได้ ในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องของพระอานนท์พุทธอนุชาที่ยอมสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องพระพุทธเจ้าทั้งในชาติปัจจุบันและชาติก่อน ที่เกิดเป็นหงส์ชื่อสุมุข ดาวโหลด

วินัยของพระภิกษุสงฆ์ ที่ประชาชนควรทราบ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ. ๙) วัดบวรนิเวศวิหาร

ช่องทางติดต่อ

8,066แฟนคลับชอบ
63ผู้ติดตามติดตาม

ฟังธรรม

บทความล่าสุด