เว็บไซต์นี้จัดทำโดยเงินส่วนตัวแต่ละปี มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

ค่า Hosting ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 500 บาทค่า Domains ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 320 บาท

รวมเป็นจำนวน 820 บาทต่อปี
*** หากท่านใดมีจิตศรัทธา อยากช่วยสนับสนุนในการทำเว็บต่อๆ ไป สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง ***


ช่องทางบริจาค

ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี : พระเทวพงศ์พันธ์ ถนอมจิตร
เลขที่บัญชี : 741-0-49409-3
สาขา : อ้อมใหญ่
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์