สนับสนุนเว็บ

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยเงินส่วนตัวแต่ละปี มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่า Hosting ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

  • ค่า Domains ต่อปี เป็นจำนวนเงิน 320 บาท

รวมเป็นจำนวน 820 บาทต่อปี

*** หากท่านใดมีจิตศรัทธา อยากช่วยสนับสนุนในการทำเว็บต่อๆ ไป สามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดด้านล่าง จักขอบพระคุณยิ่ง ***


  1. บริจาคเงินผ่านธนาคาร

 

 


ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี : พระเทวพงศ์พันธ์ ถนอมจิตร
เลขที่บัญชี : 741-0-49409-3
สาขา : อ้อมใหญ่
ประเภทของบัญชี : ออมทรัพย์