ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
เปิดการเรียนนักธรรมสำนักเรียนวัดอ้อมน้อย
เข้าชม : 68
ปลงผมเณร 2559
เข้าชม : 53
ปลงผมเณร 2559
โพสต์โดย : admin
ขอขมาผู้มีพระคุณ ก่อนบรรพชาสามเณรฤดูร้อน 2559
เข้าชม : 48
พิธีเปิดงานประจำปีวัดอ้อมน้อย 2559
เข้าชม : 39
ขบวนผ้าป่าสามัคคี 2558
เข้าชม : 42
1/1/2558 สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี :)
เข้าชม : 37
16/09/2557 สวดมนต์ทำวัดรเย็น[หากรู้แจ้งก็หลุดพ้น]
เข้าชม : 55
โครงการบรรชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 2553
เข้าชม : 53
ภาพกิจกรรมวิสาขบูชาปี 60
เข้าชม : 46
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปี59
เข้าชม : 49
วีดีโอบรรยากาศเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา
เข้าชม : 53