กิจนิมนต์

         งานมงคล

     ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล เช่น เจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ งามมงคลสมรส ฯลฯ กรุณาแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 – 7 วัน โดยระบุ ชื่อเจ้าภาพ ประเภทของงานพิธี จำนวนพระสงฆ์ วัน-เวลา สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ วาดแผนที่สถานที่จัดงาน (กรณีให้ทางวัดจัดรถไปเอง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
พระมหารักชาติ ธมฺมวิริโย (พระภัตตุเทศก์) 0988673693 

          งานอวมงคล

     บังสุกุล ครบรอบ สวดพระอภิธรรม ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
พระนพดล ฐานเมโธ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) 09……

ต้องการขอยืมของประกอบพิธี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์
พระพีรศักดิ์ เทวธมฺโม ()